De Zilverberk Massages

Text Box: Stoelshiatsu op de werkvloer

“De Zilverberk Massages” kan  Stoelshiatsu geven bij uw bedrijf. Maar waarom zouden u en uw werknemers zich laten masseren?

Wie door zijn werk veel in één houding zit of staat, zoals bij voorbeeld beeldschermwerkers, kappers of  cassières, belast steeds dezelfde spiergroepen. Hierdoor kunnen klachten als spierpijn, spanningshoofdpijn, nek- en schouderklachten en RSI ontstaan.

Ook krijgen we in deze jachtige maatschappij steeds meer te maken met hoge werkdruk en stress. Om gezondheidsklachten  en ziekteverzuim te voorkomen is het dus belangrijk te werken aan spierontspanning en vermindering van stress. Hierbij is Stoelshiatsu een prima hulpmiddel.

Bedrijven en instellingen die serieus willen werken aan de preventie van ziekteverzuim kunnen eigenlijk niet meer om deze methode heen. De kosten zijn laag en de opbrengsten hoog.

Belastingregels werkgever.

Het is voor een werkgever mogelijk de kosten van de stoelmassage af te trekken van de loonbelasting. Stoelmassage is een vrije verstrekking indien

             1 de werkgever een ARBO-plan heeft

             2 de stoelmassage daar in redelijkheid deel van uitmaakt

             3 de stoelmassage tijdens werktijd plaatsvindt

             4 de werknemer geen eigen bijdrage is verschuldigd

             5 er geen sprake is van een aannemelijke privé-besparing

               van de werkgever.

Indien er niet aan deze voorwaarden is voldaan, behoort, gelet op artikel 13, eerste en derde lid, van de Wet op de loonbelasting 1964, de waarde in het economische verkeer van de stoelmassage, verminderd met een eventuele werknemersbijdrage, tot het loon.

(bovenstaande gegevens komen uit het besluit van 21 december 2001, nr.CPP2001/1450M art.6 van het ministerie van Financiën,  www.minfin.nl.).